Laatste Nieuws

WerkConsult en likeur

Project abdij

Lees meer...

WerkConsult Projecten

WerkConsult gaat kamperen!

lorem ipsum

Lees meer...

Klooster Albertushof Venlo

shutterstock 1092814163

De Albertushof, een klooster van de zusters Dominicanessen in Venlo is een concreet voorbeeld van de vraagstukken van de zusters en de gemeente Venlo waarmee we aan de slag zijn gegaan.

De aankoop van het klooster (met ca. 10 ha. bos, parktuin en landbouwgrond) ging gepaard met het gezamenlijk in kaart brengen van de ontwikkelmogelijkheden in een publiek-privaat samenwerkingsmodel.Dit heeft geresulteerd in: de verkoop van 3 hectare aan een uitzendorganisatie ten behoeve van de huisvesting van 750 arbeidsmigranten. Daarnaast zijn er plannen om 1 hectare aan te wenden ten behoeve van een uitvaart-/resomeercentrum en 3 hectare ten behoeve van een ‘herinneringspark’. Hierdoor blijft de uniciteit en het groen van deze oase binnen een verstedelijkte omgeving behouden en wordt er recht gedaan aan de cultuur historische waarde van de het klooster.

De belangen van de zusters zijn daarbij geborgd. Zij blijven voorlopig wonen in het bestande klooster met de resterende parktuin. Op termijn zal dit worden herontwikkeld in de richting van een woonzorg omgeving.

Neem vrijblijvend contact met ons op. 

 

linkedin