Laatste Nieuws

WerkConsult en likeur

Project abdij

Lees meer...

WerkConsult Projecten

WerkConsult gaat kamperen!

lorem ipsum

Lees meer...

Circulair

Circulair betekent niets meer en niets minder dan kringloop. Het kringloopprincipe is onze grondgedachte. Een andere manier van denken dan dat we nu voor veel producten -en dus ook onze gebouwen- doen. Meestal denken we toch vanuit een lineair (eindig) model.

In het huidige systeem worden grondstoffen gedolven, verwerkt tot producten en deze worden vervolgens aan het einde van de levensduur vernietigd. Dit systeem bestaat al sinds de industriële revolutie en heeft als onderliggend fundament de notie dat er altijd voldoende grondstoffen aanwezig zijn en dat ons ecologische systeem in staat is het afval te absorberen.

Iedereen begrijpt dat we met de huidige (groeinde!) wereldbevolking en de toekomstige vraag naar grondstoffen de aarde zullen uitputten. Het energievraagstuk is één van de eerste knelpunten, maar ook voor andere materialen lopen we echt al heel snel tegen de grens aan. Grondstoffen voor je telefoon, je laptop, maar ook de grondstoffen voor het bouwen en het onderhoud aan gebouwen zijn gewoonweg eindig.

Circulair bouwen

Circulair bouwen richt zich op een minimaal gebruik en hergebruik van grondstoffen en producten bij het ontwerp en de exploitatie van gebouwen. Dit betekent niet alleen het kijken naar materialen, maar ook naar levensduurverlenging door het maximaal aanpasbaar maken aan de gebruiksfunctie van een gebouw. Duurzaam bouwen dringt al steeds meer door in de nieuwbouw. Wij passen dit principe ook graag toe bij de ontwikkeling en herbestemming van bestaande bouw.   

 

 

linkedin